Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC632P
Název koncepce: Hostivice - návrh zadání změny č. 2 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.06.2010 08:53
Předkladatel: Městský úřad Hostivice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC632P_stanoviskoNavrhZadani.doc (116 kB) - 29.07.2009 08:58:06
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Andrš Miloš Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC632P_stanoviskoNavrh1.doc (93 kB) - 11.06.2010 08:53:38
Důvody ukončení posuzování: