Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC640P
Název koncepce: Nehvizdy - návrh zadání zm.č. 2 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2012 09:33
Předkladatel: Úřad městyse Nehvizdy
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC640P_stanoviskoNavrhZadani.doc (68 kB) - 05.08.2009 14:26:45
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC640P_stanoviskoNavrh1.doc (198 kB) - 23.04.2012 09:33:57
Důvody ukončení posuzování: