Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC643F
Název koncepce: Zvěstov - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.12.2019 10:59
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 26.10.2016
Předkladatel: MěÚ Votice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC643F_zadani.pdf (163 kB) - 01.11.2016 09:11:57
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.11.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC643F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (58 kB) - 29.11.2016 12:46:02
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2017
Posuzovatel: Václavíková Eliška Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Text  návrhu (ÚP): STC643F_navrh.pdf (283 kB) - 09.11.2017 13:38:43
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC643F_vyhodnoceni.pdf (1703 kB) - 09.11.2017 13:38:43
Text Hodnocení Natura 2000: STC643F_Natura.pdf (5068 kB) - 09.11.2017 13:38:43
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.07.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC643F_stanoviskoSEA.pdf (361 kB) - 19.07.2018 09:13:54
Datum veřejného projednání: 27.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 04.12.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC643F_infoVP.pdf (538 kB) - 30.11.2018 09:21:40
Informace o schválení ÚP: STC643F_infoSchvalUP.pdf (184 kB) - 30.12.2019 10:59:31