Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC653P
Název koncepce: Tuchoměřice - návrh zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2010 12:10
Předkladatel: Obecní úřad Tuchoměřice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC653P_stanoviskoNavrhZadani.doc (88 kB) - 31.08.2009 10:37:01
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC653P_stanoviskoNavrh1.doc (106 kB) - 01.07.2010 12:10:34
Důvody ukončení posuzování: