Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC656P
Název koncepce: Plaňany - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.06.2010 15:42
Předkladatel: MěÚ Kolín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC656P_stanoviskoNavrhZadani.doc (88 kB) - 01.09.2009 13:14:00
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC656P_stanoviskoNavrh1.doc (104 kB) - 02.06.2010 15:42:23
Důvody ukončení posuzování: