Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC731P
Název koncepce: Voznice - návrh zadání změny č. 2 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.03.2011 15:59
Předkladatel: MěÚ Dobříš
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC731P_stanoviskoNavrhZadani.doc (76 kB) - 09.12.2009 09:35:05
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC731P_stanoviskoNavrh1.doc (186 kB) - 21.03.2011 15:59:52
Důvody ukončení posuzování: