Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC741P
Název koncepce: Slapy - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2014 14:23
Předkladatel: MěÚ Černošice
IČO předkladatele: 00241121
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC741P_stanoviskoNavrhZadani.doc (111 kB) - 22.12.2009 12:26:06
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Charouzek Josef Ing. ml.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC741P_stanoviskoNavrh1.doc (105 kB) - 01.12.2014 14:23:46
Důvody ukončení posuzování: