Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC767F
Název koncepce: Soutice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2019 10:13
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 17.05.2017
Předkladatel: OÚ Soutice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC767F_zadani.pdf (817 kB) - 31.05.2017 14:32:23
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.06.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC767F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (367 kB) - 23.06.2017 11:07:01
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 27.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 10.01.2019
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC767F_navrh.pdf (604 kB) - 22.02.2019 10:11:18
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC767F_vyhodnoceni.pdf (8713 kB) - 22.02.2019 10:11:18
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.02.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC767F_stanoviskoSEA.pdf (529 kB) - 22.02.2019 10:13:16
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: