Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC797F
Název koncepce: Ostředek - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Posouzení a návrh územního plánu
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2019 12:40
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 02.08.2017
Předkladatel: OÚ OStředek
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC797F_zadani.pdf (252 kB) - 25.08.2017 11:29:00
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 21.08.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC797F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (369 kB) - 25.08.2017 11:35:37
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 12.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Charouzek Josef Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC797F_navrh.pdf (2163 kB) - 21.06.2019 12:40:00
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC797F_vyhodnoceni.pdf (3245 kB) - 21.06.2019 12:39:47
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: