Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC814P
Název koncepce: Třebotov - návrh zadání zm. č. 7 úpsú
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 10.03.2011 09:30
Předkladatel: MěÚ Černošice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC814P_stanoviskoNavrhZadani.doc (84 kB) - 16.04.2010 09:24:16
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC814P_stanoviskoNavrh1.doc (106 kB) - 10.03.2011 09:30:09
Důvody ukončení posuzování: