Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC825P
Název koncepce: Hvožďany - Návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 10.04.2012 12:30
Předkladatel: Obec Hvožďany
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC825P_stanoviskoNavrhZadani.doc (115 kB) - 05.05.2010 15:15:32
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC825P_stanoviskoKoncept.doc (178 kB) - 10.04.2012 12:30:02
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: