Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC879P
Název koncepce: Popovičky - návrh zadání zm. č. 4. ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2011 07:55
Předkladatel: MěÚ Říčany
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC879P_stanoviskoNavrhZadani.doc (106 kB) - 21.07.2010 11:13:26
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Calábek Aleš Ing., MBA
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC879P_stanoviskoNavrh1.doc (204 kB) - 10.08.2011 12:24:27
Text stanoviska k návrhu (2): STC879P_stanoviskoNavrh2.doc (69 kB) - 06.12.2011 07:55:28
Důvody ukončení posuzování: