Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC896P
Název koncepce: Všetaty - návrh zadání zm.č. 3 ÚPSÚ
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2011 12:05
Předkladatel: MěÚ Neratovice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC896P_stanoviskoNavrhZadani.doc (76 kB) - 16.08.2010 11:39:44
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC896P_stanoviskoNavrh1.doc (229 kB) - 31.10.2011 12:05:47
Důvody ukončení posuzování: