Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC914F
Název koncepce: Skuhrov - návrh zadání změny č.4 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2019 15:38
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.07.2018
Předkladatel: Městský úřad Beroun
IČO předkladatele: 00233129
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC914F_zadani.pdf (457 kB) - 10.08.2018 09:28:01
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 10.08.2018
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: STC914F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (422 kB) - 15.08.2019 15:38:04
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: