Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC923P
Název koncepce: Miskovice - návrh zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2013 14:07
Předkladatel: Městský úřad Kutná Hora
IČO předkladatele: 00236195
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC923P_stanoviskoNavrhZadani.doc (89 kB) - 16.09.2010 09:55:47
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC923P_stanoviskoNavrh1.doc (123 kB) - 01.11.2013 14:07:15
Důvody ukončení posuzování: