Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC925F
Název koncepce: Soběšín - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2019 12:14
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 05.09.2018
Předkladatel: Městský úřad Kutná Hora
IČO předkladatele: 00236195
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: STC925F_zprava.zip (9985 kB) - 15.08.2019 12:13:09
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 17.05.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zprávy: STC925F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZpravy.zip (1007 kB) - 15.08.2019 12:14:16
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: