Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC946P
Název koncepce: Zruč nad Sázavou - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2011 07:40
Předkladatel: MěÚ Kutná hora
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC946P_stanoviskoNavrhZadani.doc (115 kB) - 10.11.2010 13:13:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC946P_stanoviskoNavrh1.doc (223 kB) - 23.12.2011 07:40:01
Důvody ukončení posuzování: