Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC951F
Název koncepce: Osov - návrh zadání změny č. 1 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2019 10:05
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 25.03.2019
Předkladatel: Městský úřad Hořovice
IČ předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC951F_zadani.pdf (989 kB) - 27.03.2019 13:39:46
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 16.04.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: STC951F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (725 kB) - 23.04.2019 10:05:32
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: