Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC955F
Název koncepce: Libomyšl - návrh zprávy o uplt. ÚP a zadání změny č. 1 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 15.04.2019 09:31
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy:
Předkladatel: OÚ Libomyšl
IČ předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: STC955F_zprava.pdf (1284 kB) - 15.04.2019 09:31:07
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 08.04.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: STC955F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (479 kB) - 15.04.2019 09:31:24
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: