Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC956F
Název koncepce: Jílové u Prahy - návrh zadání změny č. 5 ÚPM
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2019 11:30
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.04.2019
Předkladatel: MěÚ Jílové u Prahy
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC956F_zadani.pdf (10560 kB) - 16.04.2019 13:35:00
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.05.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC956F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (476 kB) - 13.05.2019 11:30:21
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: