Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC965F
Název koncepce: Borovnice - návrh zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2019 12:37
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 24.05.2019
Předkladatel: Městský úřad Vlašim
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC965F_zadani.pdf (488 kB) - 03.06.2019 15:42:18
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.06.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC965F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (697 kB) - 21.06.2019 12:37:17
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: