Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK010S
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Petrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2020 09:28
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 529, 403 37 Petrovice
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání: úřední deska obce
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 11.11.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK010S_navrh_textNavrhu.zip (501 kB) - 19.05.2020 09:28:42
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK010S_navrh_textStanoviska.zip (1546 kB) - 19.05.2020 09:28:42
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: