Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK011K
Název koncepce: Integrový plán rozvoje města - Dostupnost a mobilita Statutárního města Teplice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2018 10:19
Předkladatel: Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ předkladatele: 00266621
Datum zveřejnění: 09.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ULK011K_oznameni.zip (3860 kB) - 09.04.2010 08:19:59
Informace o oznámení: ULK011K_infOznam.pdf (37 kB) - 09.04.2010 13:51:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK011K_infZjistovaci.doc (41 kB) - 22.02.2018 10:19:13
Závěr zjišťovacího řízení: ULK011K_zjistovaci.pdf (46 kB) - 13.05.2010 08:12:48
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: