Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK012K
Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje města Mostu - DOPRAVA
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2018 10:17
Předkladatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most
IČO předkladatele: 00266094
Datum zveřejnění: 18.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ULK012K_oznameni.zip (2242 kB) - 17.02.2011 14:08:09
Informace o oznámení: ULK012K_infOznam.doc (43 kB) - 22.02.2018 10:17:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK012K_infZjistovaci.doc (40 kB) - 22.02.2018 10:17:57
Závěr zjišťovacího řízení: ULK012K_zjistovaci.pdf (44 kB) - 21.03.2011 14:05:48
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: