Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK013S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Dobrná
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2020 14:59
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání: úřední deska
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 15.01.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK013S_navrh_textNavrhu.zip (16712 kB) - 27.01.2020 14:56:28
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK013S_navrh_textStanoviska.zip (612 kB) - 27.01.2020 14:59:17
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: