Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK015K
Název koncepce: Rámcová strategie rozvoje statutárního města Chomutova pro období 2014 až 2024
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2015 11:15
Předkladatel: Statutární město Chomutov
IČO předkladatele: 00261891
Datum zveřejnění: 11.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ULK015K_oznameni.zip (18369 kB) - 11.02.2015 10:59:50
Informace o oznámení: ULK015K_infOznam.pdf (37 kB) - 11.02.2015 10:59:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK015K_infZjistovaci.pdf (34 kB) - 31.03.2015 11:15:11
Závěr zjišťovacího řízení: ULK015K_zjistovaci.pdf (56 kB) - 31.03.2015 11:15:11
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: