Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK016S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Levín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2020 09:22
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání: úřední deska
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 19.12.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK016S_navrh_textNavrhu.zip (354 kB) - 19.05.2020 09:22:03
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK016S_navrh_textStanoviska.zip (1572 kB) - 19.05.2020 09:21:06
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: