Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK018K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství města Česká Kamenice, na období 2017 - 2025
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2018 10:11
Předkladatel: Město Česká Kamenice
IČO předkladatele: 00261220
Datum zveřejnění: 14.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.12.2016
Text oznámení: ULK018K_oznameni.pdf (923 kB) - 14.11.2016 16:40:59
Informace o oznámení: ULK018K_infOznam.pdf (143 kB) - 22.02.2018 10:11:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: ULK018K_duvodyUkonceni.pdf (137 kB) - 01.12.2016 10:33:30
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: