Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK020P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Málkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2008 12:54
Předkladatel: Magistrát města Chomutova, odbor investic a úřad územního plánování, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO předkladatele: 00261891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: - v budově Obecního úřadu Málkov - u pořizovatele - Magistrátu města Chomutova, odboru investic a úřadu územního plánování, kanc. č. 29A, nám. 1. Máje 1 (L. Petříková, tel 474 637 427)
Text návrhu zadání: ULK020P_navrhZadani.rtf (24 kB) - 27.08.2007 08:38:46
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK020P_stanoviskoNavrhZadani.doc (90 kB) - 12.09.2007 12:41:06
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK020P_stanoviskoNavrh1.doc (62 kB) - 01.09.2008 12:54:03
Důvody ukončení posuzování: