Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK025K
Název koncepce: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2020 15:02
Předkladatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO předkladatele: 70892156
Datum zveřejnění: 23.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 13.07.2020
Text oznámení: ULK025K_oznameni.zip (1508 kB) - 22.06.2020 14:44:45
Informace o oznámení: ULK025K_infOznam.zip (294 kB) - 22.06.2020 15:02:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: současně byla mimo uvedený rozdělovník obeslána i Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a Újezdní úřad Hradiště