Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK025K
Název koncepce: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2023 07:28
Předkladatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO předkladatele: 70892156
Datum zveřejnění: 23.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 13.07.2020
Text oznámení: ULK025K_oznameni.zip (1508 kB) - 22.06.2020 14:44:45
Informace o oznámení: ULK025K_infOznam.zip (294 kB) - 22.06.2020 15:02:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK025K_infZjistovaci.pdf (137 kB) - 28.07.2020 09:12:51
Závěr zjišťovacího řízení: ULK025K_zjistovaci.pdf (216 kB) - 28.07.2020 09:12:51
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Růžička Jaroslav RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Vyhodnocení koncepce: ULK025K_vyhodnoceni.pdf (14091 kB) - 28.06.2022 09:24:13
Návrh koncepce: ULK025K_navrh.pdf (581 kB) - 28.06.2022 09:11:53
Informace o návrhu koncepce: ULK025K_infNavrh.pdf (220 kB) - 11.07.2022 10:12:53
Termín pro zaslání vyjádření: 31.07.2022
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: ULK025K_infStanovisko.pdf (307 kB) - 15.09.2023 07:28:27
Text stanoviska: ULK025K_zaverStan.zip (1087 kB) - 15.09.2023 07:28:27
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: