Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK026K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2021 08:50
Předkladatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
IČO předkladatele: 00081531
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření: 19.05.2021
Text oznámení: ULK026K_oznameni.pdf (2462 kB) - 29.04.2021 08:50:05
Informace o oznámení: ULK026K_infOznam.pdf (406 kB) - 29.04.2021 08:50:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: