Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK060P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2008 09:41
Předkladatel: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 529, 403 37 Petrovice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: - úřední deska obce
Text návrhu zadání: ULK060P_navrhZadani.doc (79 kB) - 06.03.2008 09:07:35
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK060P_stanoviskoNavrhZadani.doc (50 kB) - 06.03.2008 09:05:31
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Rous Jiří Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK060P_stanoviskoNavrh1.doc (56 kB) - 27.10.2008 09:41:31
Důvody ukončení posuzování: