Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK074P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu sídelního útvaru Podbořany
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2009 11:34
Předkladatel: Městský úřad Podbořany, stavební úřad - úřad územního plánování, Mírová 615, 441 17 Podobořany
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: - úřední deska
Text návrhu zadání: ULK074P_navrhZadani.pdf (180 kB) - 29.05.2008 09:57:41
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK074P_stanoviskoNavrhZadani.doc (50 kB) - 29.05.2008 10:04:16
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK074P_stanoviskoNavrh1.doc (58 kB) - 25.05.2009 11:34:37
Důvody ukončení posuzování: