Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK125P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rumburk
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.12.2009 14:16
Předkladatel: Městský úřad Rumburk, odbor regionálního rozvoje a investic, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČO předkladatele: 00261602
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK125P_navrhZadani.pdf (1419 kB) - 04.12.2008 10:28:58
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK125P_stanoviskoNavrhZadani.doc (51 kB) - 04.12.2008 10:39:38
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK125P_stanoviskoNavrh1.pdf (54 kB) - 16.12.2009 14:16:11
Důvody ukončení posuzování: