Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK195F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Chuderov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2019 08:14
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.05.2016
Předkladatel: Obecní úřad Chuderov
IČ předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK195F_zadani.doc (260 kB) - 15.07.2016 10:32:19
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 01.06.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK195F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (185 kB) - 15.07.2016 10:33:14
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 17.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 20.02.2019
Posuzovatel: Musiol Pavel Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): ULK195F_navrh.pdf (2199 kB) - 23.04.2019 08:12:38
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK195F_vyhodnoceni.pdf (1262 kB) - 23.04.2019 08:12:38
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 16.04.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK195F_infoStan.pdf (56 kB) - 23.04.2019 08:14:06
Text stanoviska: ULK195F_stanoviskoSEA.pdf (355 kB) - 23.04.2019 08:14:06
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: