Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK204P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Petrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2010 14:07
Předkladatel: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 529, 403 37 Petrovice
IČO předkladatele: 00266922
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK204P_navrhZadani.doc (84 kB) - 26.08.2009 09:13:46
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK204P_stanoviskoNavrhZadani.doc (39 kB) - 26.08.2009 09:16:11
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK204P_stanoviskoNavrh1.pdf (50 kB) - 13.01.2010 14:07:24
Důvody ukončení posuzování: