Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK221F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Droužkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.08.2019 09:55
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 04.10.2016
Předkladatel: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO předkladatele: 00261891
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK221F_zadani.pdf (1090 kB) - 08.12.2016 10:08:40
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 02.11.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK221F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (184 kB) - 08.12.2016 10:09:08
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 31.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 19.07.2019
Posuzovatel: Hosnedl Petr Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): ULK221F_navrh.docx (670 kB) - 19.08.2019 09:55:10
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK221F_vyhodnoceni.pdf (13439 kB) - 19.08.2019 09:55:10
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 02.08.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK221F_infoStan.pdf (51 kB) - 05.08.2019 10:59:04
Text stanoviska: ULK221F_stanoviskoSEA.pdf (488 kB) - 05.08.2019 10:59:04
Datum veřejného projednání: 30.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 06.11.2019
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: