Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK222P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Otvice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2010 10:33
Předkladatel: Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO předkladatele: 00261891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK222P_navrhZadani.pdf (889 kB) - 29.10.2009 09:20:08
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK222P_stanoviskoNavrhZadani.doc (46 kB) - 29.10.2009 09:20:55
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK222P_stanoviskoNavrh1.pdf (49 kB) - 27.10.2010 10:33:24
Důvody ukončení posuzování: