Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK288P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Všestudy
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2011 08:41
Předkladatel: Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO předkladatele: 00261891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK288P_navrhZadani.doc (145 kB) - 07.05.2010 13:39:44
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK288P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (42 kB) - 07.05.2010 13:40:24
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK288P_stanoviskoNavrh1.pdf (47 kB) - 22.12.2011 08:41:56
Důvody ukončení posuzování: