Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK315P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Lubenec
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2012 08:37
Předkladatel: Městský úřad Podbořany, stavební úřad, Mírová 615, 441 17 Podbořany
IČO předkladatele: 00265365
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK315P_navrhZadani.doc (914 kB) - 19.08.2010 10:25:10
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK315P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (43 kB) - 19.08.2010 10:25:28
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK315P_stanoviskoNavrh1.pdf (49 kB) - 12.04.2012 08:37:44
Důvody ukončení posuzování: