Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK335P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Vroutek - nový
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2014 13:56
Předkladatel: Městský úřad Podbořany, stavební úřad, Mírová 615, 441 17 Podbořany
IČO předkladatele: 00265365
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK335P_navrhZadani.pdf (323 kB) - 28.01.2011 08:31:27
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK335P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (42 kB) - 28.01.2011 08:34:47
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Adamec Petr Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK335P_stanoviskoNavrh1.pdf (51 kB) - 27.02.2014 13:56:57
Důvody ukončení posuzování: