Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK394P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Boleboř
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.04.2016 10:21
Předkladatel: Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO předkladatele: 0261891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK394P_navrhZadani.pdf (175 kB) - 21.03.2012 09:25:59
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK394P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (44 kB) - 21.03.2012 09:29:25
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Štýs Stanislav Ing., DrSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK394P_stanoviskoNavrh1.docx (34 kB) - 27.04.2016 10:21:17
Důvody ukončení posuzování: