Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: VYS001Q
Název: změna ÚP Krokočín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 22.08.2019 11:18
Předkladatel: MěÚ Náměšť n. O.
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 22.08.2019
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: VYS001Q_navrh_textNavrhu.pdf (206 kB) - 22.08.2019 11:18:03
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: VYS001Q_navrh_textStanoviskaNavrh.doc (84 kB) - 22.08.2019 11:18:14
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: