Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: VYS001S
Název koncepce: Podstatná úprava ÚP Popůvky
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2019 11:04
Zpráva se nezpracovává (§ 55 odst. 3 SZ): Ano
Předkladatel: MěÚ Náměšť nad Oslavou
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 12.08.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: VYS001S_navrh_textNavrhu.doc (84 kB) - 20.08.2019 11:04:12
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: