Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: VYS003S
Název koncepce: Návrh zadání UP Předín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2019 14:36
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Třebíč
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 20.08.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: VYS003S_navrh_textNavrhu.pdf (433 kB) - 20.08.2019 14:36:46
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: VYS003S_navrh_textStanoviska.doc (90 kB) - 20.08.2019 14:36:56
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: