Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: VYS004S
Název koncepce: návrh zadání UP Valdíkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 22.08.2019 09:50
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: