Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: VYS006S
Název koncepce: návrh zadání ÚP Vanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2020 08:35
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Telč
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 03.02.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: VYS006S_navrh_textNavrhu.pdf (320 kB) - 03.02.2020 08:35:01
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: VYS006S_navrh_textStanoviska.doc (93 kB) - 03.02.2020 08:35:01
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: