Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS010K
Název koncepce: Strategie udržitelného rozvoje města Třebíč do roku 2015 a systém strategického plánování
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2006 16:19
Předkladatel: Město Třebíč
IČO předkladatele: 00290629
Datum zveřejnění: 15.08.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: VYS010K_oznameni.doc (128 kB) - 15.08.2006 10:19:07
Informace o oznámení: VYS010K_infOznam.doc (37 kB) - 15.08.2006 10:20:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: VYS010K_zjistovaci.doc (39 kB) - 29.07.2019 13:54:25
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: