Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS016K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2014 13:23
Předkladatel: Statutární město Jihlava
IČO předkladatele: 00286010
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: VYS016K_oznameni.zip (383 kB) - 03.06.2013 12:45:36
Informace o oznámení: VYS016K_infOznam.doc (285 kB) - 03.06.2013 12:45:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS016K_infZjistovaci.zip (312 kB) - 22.07.2013 14:45:56
Závěr zjišťovacího řízení: VYS016K_zjistovaci.pdf (68 kB) - 22.07.2013 14:44:36
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sáňka Milan Ing., Dr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: VYS016K_vyhodnoceni.pdf (3966 kB) - 18.11.2013 14:19:40
Návrh koncepce: VYS016K_navrh.zip (3552 kB) - 18.11.2013 14:25:03
Informace o návrhu koncepce: VYS016K_infNavrh.pdf (80 kB) - 18.11.2013 14:06:52
Datum veřejného projednání: 17.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2013
Informace o místě a času veřejného projednání: VYS016K_infVP.pdf (98 kB) - 10.12.2013 09:08:49
Zápis z veřejného projednání: VYS016K_zapisVP.doc (25 kB) - 13.01.2014 08:36:51
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: VYS016K_infStanovisko.doc (62 kB) - 13.01.2014 09:09:04
Text stanoviska: VYS016K_zaverStan.doc (62 kB) - 13.01.2014 09:09:04
Informace o zveřejnění prohlášení: VYS016K_infVyporadani.doc (40 kB) - 13.01.2014 13:23:45
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: