Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS020K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství města Humpolec
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 06.03.2017 11:25
Předkladatel: Město Humpolec
IČ předkladatele: 00248266
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: VYS020K_oznameni.zip (1621 kB) - 27.01.2017 15:25:33
Informace o oznámení: VYS020K_infOznam.docx (35 kB) - 27.01.2017 15:53:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS020K_infZjistovaci.pdf (448 kB) - 06.03.2017 11:25:24
Závěr zjišťovacího řízení: VYS020K_zjistovaci.pdf (448 kB) - 06.03.2017 11:25:24
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: